Nowe inwestycje kolejowe i drogowe.


   Na terenie wszystkich dyrekcyj kolei państwowych prowadzone są w dalszym ciągu liczne roboty inwestycyjne. Dyrekcja radomska przystępuje wkrótce do budowy na linji kolejowej Koluszki–Rozwadów 9 dworców murowanych na stacjach Sołtyków, Styków i Jasice oraz na przystankach Czarnecka Góra, Nałęcz, Bugaj, Grzybowska Góra, Kunów Miasto i Góry Wysokie. Budynki mierzyć będą od 1.100 do 1.300 m. sześc. każdy.

   Z ważniejszych inwestycyj w dyrekcji lwowskiej zasługuje na uwagę budowa stacji w Śniatyniu. Jednym z najbliższych odcinków tej budowy będziewykonanie budynku elektrowni. W Krakowie wykonany zostanie wkrótce dach stalowy nad peronem I-a dla tamtejszej stacji kolejowej. Dyrekcja poznańska ma m. in. w planie najbliższych prac wzmocnienie trzech przęseł mostu żelaznego długości blisko 42 m. każde, nad Wartą pod Orzechowem, na linji kolejowej Gniezno–Jarocin. (Kabel).

„Ilustrowany Kuryer Codzienny”, Kraków, 25.07.1938