SPRAWOZDANIE ZE ŚWIĘTA PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGOSprawozdanie ze świąt p. w. w rejonie p. w. 10 p. p.

(…)

Święto p. w. w Brzezinach odbyło się w niedzielę, dnia 2 bm. Dom zawodów strzeleckich zgłosiło się pięć zespołów (po 3-ch). 

1-sze miejsce w strzelaniu zdobył Strzelec Grzmiąca osiągając 158 punktów na możliwych 300. 2-gie miejsce w strzelaniu Gimnazjum Koluszki 149 punkt. 3-cie miejsce w strzelaniu Gimnazjum Brzeziny 87 punkt.

W pięcioboju wojskowo-sportowym:
1-sze miejsce zdobył zespół Gimn. Koluszki. 2-gie miejsce zdobył zespół Gimn. Brzeziny. 3-cie miejsce zdobył zespół Zw. Strzeleckiego Grzmiąca.

Największa ilość punktów zdobył uczeń Koziarek (Koluszki) przebiegając 100 mtr. 12:4, Mrozowski (Brzeziny) 800 mtr. w czasie 2 m. – Koziarek, skok w dal 4,42 Mrozowski.

Do zawodów jednostkowych stanęło 21 zawodników. W rzucie dyskiem 1-sze miejsce otrzymał Szałowski (Brzeziny), w rzucie kulą 1-sze miejsce otrzymał Pogoda 10.52. Skok w zwyż 1-sze miejsce otrzymał Zygmuntowicz (Brzeziny) 1,45 cm. W rozbieraniu KB. Mausera ucz. Pałyga (Koluszki) 36. 

W święcie brali udział: Gimn. Koluszki 12, gimn. Brzeziny 37 i 12 dziewcząt, Zw. Strzelecki Brzeziny, Grzmiąca, Poćwiardówka i Marjanów-Kołacki razem 173, stow. Mł. Pol. W Rogowie 12.

Z poprzedstawicieli samorządowych na święcie był obecny Starosta brzeziński.

Nagród w świętach p. w. i w. f. wydano:
Łowicz: 2 przechodnie, 11 stałych, 4 żetony złote i cały szereg z bronzu.
Tomaszów: 2 przechodnie, 4 stałe.
Brzeziny: 13 nagród stałych.

Jak z powyższych zestawień wynika, niemal wszystkie nagrody otrzymali zawodnicy, których dostarczały hufce szkolne. Zawodnicy z oddziałów i organizacji innych pozostali daleko tyle, nie zdobywając prawie żadnej nagrody, za wyjątkiem Str. Ogn. W Kiernozi i Zw. Strzeleckiego w Grzmiącej.
Winy, że sport mało rozwinięty jest w organizacjach, a przedewszystkiem zaś po wsiach, należy dopatrywać się w braku odpowiedniego sprzętu sportowego, boisk i strzelnic oraz braku odpowiednich instruktorów, któryby systematycznie prowadzili wychowanie fizyczne i sport.

Dobrych chęci i zapału do pracy wśród członków organizacji p. w. nie brak-brak jedynie środków materialnych, o które winny starać się Pow. I miejskie kom. P. W. i W. F. (komitety przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego – przyp.). Zainteresowanie społeczeństwa świętem p. w. i w. f.- duże w porównaniu z latami ubiegłemi, świadczyć może fakt, że publiczność biorąca udział w święcie pomimo lekkiego deszczu wyrwała na boisku do końca, t.j. do czasu rozdania nagród. Zainteresowanie się miejscowych komitetów także duże. 

„Łowiczanin”, 28.10.1927 r.