Fragment z przewodnika:

   Koluszki, stacyja 98,9 w. od Warszawy odległa. Schodzące się tu drogi żelazne czynią Koluszki jedną z najruchliwszych stacyj na drodze Wiedeńskiej. Droga żel. Fabryczno-Łódzka łączy Koluszki z Łodzią. W tym samem celu przeprowadzono odnogę drogi Kaliskiej. Wreszcie odnoga drogi Iwangrodzko-Dąbrowskiej, prowadząca z Koluszek, przez Tomaszów, Opoczno i Końskie – do Bzina.

W. Depner, Wycieczka Koleją Wiedeńską: z licznemi illustracjami i trzema mapkami, Warszawa, 1904 r.