Fragment z przewodnika:


   Łódź jak na stosunki miejscowe posiada dość dobrą komunikację kolejową. Z dworca kolei Fabryczno-Łódzkiej odchodzi i przychodzi dziennie kilkanaście pociągów pasażerskich i towarowych, co wielce dostatnio wpływa na rozwój handlu i przemysłu okolic, a także letnisk w Gałkówku, Andrzejowie, Żakowicach i Koluszkach.

Taryfa podmiejska

   Za bilety na kolei Fabryczno-Łódzkiej:

kl.: 

 I      II      III
kopiejek
Do albo od stacji Widzew                     
 ,,     ,,     ,,     ,,    Andrzejów    
 ,,     ,,     ,,     ,,    Żakowice     
 ,,     ,,     ,,     ,,    Gałkówek     
 ,,     ,,     ,,     ,,    Koluszki   
41   27   14
41   27   14
95   57   38
95   57   38
95   57   38


S. Miszewski, Ilustrowany przewodnik po Łodzi i okolicach: z planem miasta i mapką okolic. Łódź, 1912