Marszruta konduktu z prochami Słowackiego.


   Marszruta konduktu z prochami Juliusza Słowackiego. Okręt, wiozący prochy Juliusza Słowackiego, przybędzie do Gdyni 21 b.m., pomiędzy godz. 17 a 19. Po parugodzinnym postoju odjedzie do Westerplatte, gdzie zwłoki będą przeniesione na statek „Mickiewicz”, który w dniu 22 b.m. o godzinie 3 rano wyruszy do Tczewa. Postój w Tczewie przypadnie na godz. 9 rano. O godz.18 statek przybędzie na noc do Grudziądza, nazajutrz zaś pomiędzy godziną 13 a 14 do Torunia, a pomiędzy 20 a 21 do Włocławka, gdzie zatrzyma się na noc. Dnia 24 b.m. statek zatrzyma się na noc. Dnia 24 b.m. statek wyjedzie z Włocławka o godzinie 3 rano i między godz. 8 a 9 przybędzie do Płocka. Między 18 a 20 statek przybędzie do przystani przy moście Poniatowskiego w Warszawie. Postój na przystaniach w wyżej wymienionych pięciu punktach trwać będzie po godzinie. 
   Z Warszawy zwłoki Juliusza Słowackiego przewiezione zostaną do Krakowa pociągiem, przypuszczalnie według następującego planu: Dnia 28 b. m. O godz. 13 wyjazd z Warszawy. Przewidywane są 2-minutowe postoje na następujących stacjach: Skierniewice, Koluszki, Piotrków, Częstochowa, Żabkowice, Katowice. Na innych pociąg będzie zwalniał biegu. Przybycie do Krakowa nastąpi tegoż dnia przed północą. 


„Gazeta Bydgoska”, Bydgoszcz, 16.06.1927