Żonę konsula włoskiego okradziono w poci±gu.

   
W poci±gu po¶piesznym Warszawa–Katowice, między stacjami Piotrków i Koluszki, złodzieje kolejowi okradli p. Sylvii Belvi, żonie konsula włoskiego, futro, warto¶ci 2 000 złotych.


„Kurjer Bydgoski”, Bydgoszcz, 22.11.1936