Wypadek kolejowy w Łodzi.


Dnia 10 b.m. o godz. 6.45 rano na stacji kolejowej ŁódĽ Kaliska przy wjeĽdzie poci±gu towarowego ze stacji na zwrotnicy wykoleiły się z niewyja¶nionej na razie przyczyny 3 wagony towarowe, które zatamowały ruch na głównym torze. Służba kolejowa nie poniosła żadnego szwanku. Skutkiem wypadku międzynarodowy kurjer Warszawa – Berlin – Paryż został skierowany drog± na Koluszki.


„Goniec Nadwi¶lański”, Grudzi±dz, 12.05.1927