Czasy zaborów
Wycieczka Koleją Wiedeńską (1904)
O szkołę w Koluszkach, „Rozwój” (25.02.1905)
Kolej Łódzka, „Rozwój” (25.02.1905)
Pożar w Katarzynowie, „Rozwój” (31.05.1905)
Z Koluszek, „Rozwój” (23.05.1906)
Wrażenia z wycieczki do Warszawy, „Gazeta Samborska” (13.12.1908)
Ilustrowany przewodnik po Łodzi i okolicach (1912)

I Wojna Światowa
Rozszerzenie ruchu kolejowego w Królestwie, "Ilustrowany Kuryer Codzienny" (9.04.1915)

Czasy II Rzeczpospolitej
Zderzenie pociągów, „Gazeta Bydgoska” (26.01.1923)
Katastrofa kolejowa pod Łodzią, „Gazeta Bydgoska” (30.01.1923)
Zagadkowy wybuch, „Gazeta Bydgoska” (10.06.1925)
117-letnia żebraczka w Koluszkach, „Nowa Panorama” (11.04.1926)
Powody katastrofy pod Rogowem, "Gazeta Bydgoska" (17.07.1926)
Wypadek kolejowy na szlaku Rogów–Koluszki, „Goniec Nadwiślański” (23.03.1927)
Uszkodzenie toru kolejowego, „Gazeta Bydgoska” (23.03.1927)
Wypadek kolejowy w Łodzi, „Goniec Nadwiślański” (12.05.1927)
Marszruta konduktu z prochami Słowackiego, „Gazeta Bydgoska” (16.06.1927)
Za wiele katastrof kolejowych. „Słowo Pomorskie” (6.07.1927)
Sprawozdanie ze święta przysposobienia wojskowego, " Łowiczanin" (28.10.1927)
Dwie katastrofy kolejowe, „Gazeta Bydgoska” (18.01.1928)
Zderzenie pociągów, „Gazeta Bydgoska” (19.02.1928)
Zawiadowca stacji Koluszki skazany na 6 miesięcy więzienia, "Ilustrowana Republika" (16.11.1928)
Katastrofa kolejowa pod Koluszkami, „Echo” (01.12.1928)
Produkcje wokalne mandolinisty w pociągu Koluszki – Łódź. „Echo” (28.12.1928)
Stacja Koluszki bez zawiadowcy, „Echo” (16.10.1929)
Zamiast przebudowy wstrętnej stacji w Koluszkach, drobna przeróbka jednego toru, „Echo” (16.10.1929)
Nowe wzory mundurów dla pracowników kolejowych, „Echo” (16.10.1929)
Z okolic Rogowa k. Koluszek woj. łódzkie, „Pszczelarz Polski" (lipiec 1931)
Kapitał belgijski zajął się budową kolei Łódź–Brzeziny–Koluszki, „Ilustrowany Kuryer Codzienny” (30.09.1932)
„Koluszki – centralny problem polskiej polityki", Ilustrowany Kuryer Codzienny" (16.03.1936)
„Česta po Polsku” (Droga po Polsce), Ilustrowany Kuryer Codzienny (3.04.1936)
300lecie parafji w Gałkówku, „Łódź w ilustracji”: dodatek niedzielny do "Kurjera Łódzkiego (31.05.1936)
Żonę konsula włoskiego okradziono w pociągu, „Kurjer Bydgoski” (22.11.1936)
Ognisko KWP Koluszki, "Kolejowe Przysposobienie Wojskowe" (1.12.1937)
Uroczystości narodowe w Koluszkach, „Orędownik”: wydanie łódzkie (13.04.1938)
Nowe inwestycje kolejowe i drogowe, „Ilustrowany Kuryer Codzienny” (25.07.1938)

II Wojna Światowa
Relacja wojenna Mariana Kanieckiego – żołnierza września 1939 i ruchu oporu

Czasy Polski Ludowej
Truciciele z Koluszek przed sądem, "Trybuna Robotnicza" (31.08.1947)
Pierwszy pociąg elektryczny z Warszawy do Łodzi, "Dziennik Polski" (11.09.1954) 
Otwarcie ruchu pociągów elektrycznych na linii Warszawa–Łódź, "Dziennik Polski" (3-4.10.1954)
Nokaut w pierwszym starciu, „Robotnik": Pismo opozycyjne (24. 01.1979)

Po 1989 r.
Ryba sprytniejsza od człowieka?, „VIA” (11.06.1993)
Zmiany na linii horyzontu, „VIA” (11.06.1993)
Młodociana grupa przestępcza, „VIA” (17.02.1994)
W Przyłęku i Rogowie pamiętają o Reymoncie, "Twój Kurier Regionalny" (31.10.2014)